Pasirinkite kalbą

LT
EN
PL
RU
FR
DE
IT
ES

Paieška

Ieškoti

Susisiekite su mumis

lt Rašykite mums Paieška

2021

PRANCIŠKAUS BEINARIO 100-MEČIO PAMINĖJIMAS


2021 09 20


Spalio 1 d. Kauno valstybinis choras kviečia į Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką paminėti Pranciškaus Beinario, žymaus kompozitoriaus, vargonininko ir choro vadovo, atminimą.
18 val. – šv. Mišios
18.45 val. – koncertas
Minėdamas P. Beinario šimtmetį Kauno valstybinis choras, bendradarbiaudamas su kompozitoriaus dukra, žinoma chorvede Danguole Beinaryte, parengė programą, atspindinčią platų įvairiapusio menininko kūrybos spektrą. Šv. Mišių ir po jų vyksiančio koncerto metu skambės P. Beinario autoriniai kūriniai, leisiantys prisiminti ir pagerbti prieš šimtą metų gimusią legendinę Lietuvos sakralinės muzikos pasaulio asmenybę.

Lygiai prieš šimtą metų, 1921 m. spalio 1 d., gimęs PRANCIŠKUS BEINARIS – tikra Kauno ir visos Lietuvos bažnytinės muzikos legenda. Vertinant pagal to meto aplinkybes, kai išgyvenimą lėmė prisitaikymas, kompromisai, nuolankumas valdžios veiksniams, jo muzikinės veiklos kelias atrodo daugiau nei išmintingas. Dar karo metais Šiauliuose jis pradėjo kurti giesmes, vargonininkavo pamaldose. Jaunystės draugo, būsimo žymaus kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno pakviestas atvyko iš Šiaulių į Kauną studijuoti konservatorijoje. 1948 m. buvo pakviestas į Kauno arkikatedrą baziliką, kur, tęsdamas Juozo Naujalio liniją, darbavosi visą likusį gyvenimą, P. Beinaris tarsi peržengė lūžio ribą, atstovaudamas kažkokiai keistai išimčiai muzikos gyvenime („tai tolygu muziko savižudybei“ – Juozo Gruodžio žodžiai apie vargonininko darbą, pasakyti J. Juzeliūnui patariant užmiršti pradėtą vargonininko kelią ir pasirinkti kompozitoriaus profesiją). P. Beinaris taip ir liko nepajudinamas, neįtikėtinai ramiai suderinęs neįmanomus dalykus: oficialų vargonų derintojo ir konservatorijos koncertmeisterio darbą su vargonavimu pamaldoms, vadovavimu bažnyčios chorui bei religinės muzikos kūryba. Ilgą laiką jis buvo vienintelis vargonų meistras Lietuvoje, tarsi budėjo prie gęstančios bažnytinės muzikos atgimimo ugnies. Apie P. Beinario kūrybinę drąsą liudija su Kauno arkikatedros bazilikos choru parengti ir atlikti ryškiausi religiniai stambios formos kūriniai, slaptos koncertinės kelionės po Lietuvos bažnyčias, dainos, kurtos tuo metu nepageidaujamo poeto Bernardo Brazdžionio tekstais. Jo kūrybingumas agresyvios ideologijos laikais tryško nesulaikoma versme: sukurta daugiau nei 100 kūrinių: giesmės, mišios, kantatos, dainos chorams ir solistams, muzika vargonams ir orkestrui. Šis iškilus Lietuvos šviesuolis, išlikęs muzikiniu švyturiu net sunkiausiais laikais, simbolizuoja savotišką mūsų „prisikėlimo kodą“ – Lietuvos valstybės kelio ir dvasinių vertybių tęstinumą.

Atlikėjai:

KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
Meno vadovas ir vyr. dirigentas Robertas Šervenikas

Solistai:
RAMINTA VAICEKAUSKAITĖ (sopranas)
JURGITA ŠALČIŪTĖ (mecosopranas)
EGIDIJUS BAVIKINAS (tenoras)
DEIMANTAS BRAUKYLA (bosas)
DOVILĖ SAVICKAITĖ (vargonai)

Dirigentai:
DANGUOLĖ BEINARYTĖ
KĘSTUTIS JAKELIŪNAS
MINDAUGAS RADZEVIČIUS

Programoje
P. Beinario kūryba:
„Sveika Marija“, tekstas liturginis
„Pasigailėki!“, Tautos prisikėlimo šv. mišių „Dėkojame Dievui“ I dalis
„Priimki , Viešpatie“
„Sanctus“, tekstas liturginis
„Dievo Avinėli“, Tautos prisikėlimo šv. mišių „Dėkojame Dievui“ V dalis
„Dovanos“, žodžiai Bernardo Brazdžionio
„O Viešpatie brangus“, žodžiai Pranciškaus Beinario
„Sveika, Karaliene“, tekstas liturginis
„Regina Coeli laetare“, tekstas liturginis
„Klajūnui“, žodžiai Bernardo Brazdžionio
„Neužmiršk“, žodžiai Pranciškaus Beinario
Pavasario kantata „Aukščiausias, Tu Didis“, žodžiai Svirnos
„Gimtinės beržai“, žodžiai nežinomo autorius

Bilietai : Įėjimas nemokamas.

Projektą finansuoja:
LR Kultūros ministerija