Pasirinkite kalbą

LT
EN
PL
RU
FR
DE
IT
ES

Paieška

Ieškoti

Susisiekite su mumis

lt Rašykite mums Paieška

2019

STANISŁAWO MONIUSZKOS „AUŠROS VARTŲ LITANIJOS“ KAUNE IR VILNIUJE


2019 09 29


Kauno valstybinis choras tęsia žymaus kompozitoriaus, dirigento, vargonininko, pedagogo, kultūros veikėjo Stanisławo Moniuszkos 200-ųjų metinių minėjimo renginių ciklą.

Gedulo ir vilties dieną birželio mėnesį choras „Aušros Vartų litanijas“ atliko Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje, kartu su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Šeštadienį Kauno arkikatedroje bazilikoje, o sekmadienį Vilniuje Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje choro partneris buvo Lomžos Witoldo Lutosławskio kamerinės filharmonijos orkestras, vadovaujamas Jano Miłoszo Zarzyckio.  Skambėjo II ir IV litanijos, o taip pat kiti Moniuškos, Woicecho Kilaro, Meczislawo Karlowicziaus, Romualdo Twardowskio kūriniai, kuriuos atliko solistai Hanna Maria Zajączkievicz  (sopranas), Donata Zuliani (mecosopranas), Jacekas Szimańskis (tenoras) ir Grzegoszas Piotras Kołodziejus (baritonas). Kaip pabrėžė orkestro vadovas, dirigavęs šiam koncertui, visi kūriniai susiję su Lietuva: orkestro atliktas polonezas iš kino filmo "Ponas Tadas", pagal A. Mickevičiaus poemą, kuri prasideda garsiąja fraze "O Lietuva, Tėvyne mano...", Romualdo Twardowskio, gimusio ir studijas baigusio Vilniuje, "Lituania" ir kiti.
Koncertą vainikavo choras, orkestras ir solistai S. Moniuszkos antrąja ir ketvirtąja "Aušros vartų litanijomis". Prisiminkime, kad S. Moniuszka 18 metų gyveno, dirbo ir kūrė Vilniuje, kur svarbiu ankstyvuoju jo kūrybos laikotarpiu sukurtos keturios „Aušros vartų litanijos“ (I – 1843, II – 1849, III – iki 1854, IV – 1855) atskleidė ypatingą kompozitoriaus talentą. Populiarios Loreto Švč. Mergelės Marijos litanijos liturginis lotyniškas tekstas ir romantinio pobūdžio muzika – universalios savybės, dėl ko „Keturios Aušros vartų litanijos“ gali būti atliekamos bet kokioje salėje.
Lomžos Witoldo Lutosławskio kamerinės filharmonijos simfoninis orkestras išaugo iš į 1977 m. įkurto Lomžos kamerino orkestro ir nuo tada surengė daugiau nei tūkstantį koncertų Lenkijoje ir užsienyje bei pelnė daugybę apdovanojimų už savo meninius pasiekimus ir indėlį į muzikinės kultūros vystymąsi. Kolektyvas koncertavo su iškiliais dirigentais ir žymiais solistais, taip pat dalyvavo daugelyje prestižinių festivalių, gastroliavo Prancūzijoje, Norvegijoje, puoselėdamas lenkų kultūros tradicijas reguliariai koncertuoja Baltarusijoje ir Lietuvoje. Orkestro diskografijoje – 13 kompaktinių plokštelių, iš kurių viena 2019 m. pelnė Lenkijos muzikinės scenos „Fryderyk“ apdovanojimą, penkios pelnė nominacijas „Fryderyk“ apdovanojimams, o viena – Tarptautiniams klasikinės muzikos apdovanojimams. Lomžos Witoldo Lutosławskio kamerinės filharmonijos orkestras yra tarptautinio kamerinės muzikos festivalio „Sacrum et Musica“ organizatorius, taip pat koncertų ciklo „Muzikiniai Liutoslavskio vakarai “ organizatorius.
Nuo 2004 m. orkestro meno vadovas ir dirigentas yra Janas Miłoszas Zarzyckis. Jis taip pat yra Lomžos Witoldo Lutoslawskio kamerinės filharmonijos generalinis direktorius, Varšuvos F. Chopino muzikos universiteto profesorius, tarptautinių konkursų Italijoje, Ispanijoje ir Vengrijoje laureatas, yra dirigavęs daugumai simfoninių orkestrų Lenkijoje, koncertavęs Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Nyderlanduose, Čekijoje, Rusijoje, Italijoje, Ukrainoje, Makedonijoje, JAV, Portugalijoje, Meksikoje, Norvegijoje, Belgijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje. 2008 m. Kultūros ir nacionalinio paveldo ministras dirigentui įteikė specialųjį prizą už neįkainojamą indėlį į Lenkijos muzikinę kultūrą, 2011 ir 2013 m. įteikti diplomai už išskirtinius pasiekimus puoselėjant F. Chopino palikimą, 2013 m. – medalis „Gloria Artis“ už nuopelnus kultūrai. J. M. Zarzyckis taip pat pelnė Palenkės vaivadijos maršalkos apdovanojimą už nuopelnus meninės kūrybos srityje, kultūros populiarinimą ir saugojimą, Lomžos mero premiją už ypatingus pasiekimus kultūros srityje (2016). 2014 m. Lenkijos Respublikos Prezidentas jam suteikė muzikos meno profesoriaus vardą.